Föreningens syfte

Angereds Företagarförening.
Syfte och ändamål i korthet:

Angereds Företagarförening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för:

1. Att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen — med kommunikation åt bägge hållen.

2. Att stimulera den lokala affärsverksamheten genom att lära känna varandra, skapa samhörighet, utbyta information, erfarenheter och stimulera till ökade gemensamma affärer.

Vi driver gemensamma intressen

Föreningen har idag cirka 100 medlemmar och har en styrelse om 10 personer samt revisorer och valberedning.
 

Styrelsen har cirka 4-6 möten om året och för medlemmarna annordnas förutom årsmötet även ett par frukostmöten, och ett höstmöte varje år.
 

Styrelsemedlemmar deltar även på sammanträde mellan företrädare för stadsdelsnämnderna och näringslivet i Angered.


Föreningen representeras också i arbetet med Trygghetsforum i Östra Göteborg och Trygghetsrådet i Angered och vid sammankomster som Business Region Göteborg sammankallar.Föreningen utgör remissinstans i många frågor som rör Angered, Bergsjön och Gamlestaden.