Katarina Ahlqvist avtackade Viveka Lien.
Katarina Ahlqvist avtackade Viveka Lien.
Angereds Vandringspris
Angereds Vandringspris
Jan-Åke Rydberg berättade om UNO
Cirka 24 medlemsföretag var närvarande.
Carl Bartler får frågor ang. trängselskatten från företagare.
Carl Bartler berättade om framtidens Västsverige!
Den härliga matbuffén
Lars Holmquist & Peter Lindermark diskuterar vad man skall välja från den stora buffén.