Välkommen till Företagare i Nordost!

AngeredFF

Här kan du hitta information om föreningen och läsa mer om det arbete som bedrivs av föreningen.

 

Angereds företagarförening fungerar som ett språkrör gentemot kommunen, statliga myndigheter och verk.

Vi tar upp frågor som berör ditt företag och det område vi alla verkar i och kommunicerar dels internt med vårt områdes medlemmar och dels externt med kommun och myndigheter.

Genom att vara medlem får du större möjlighet att påverka och förbättra ditt företags situation, du håller dig uppdaterad om vad som händer omkring dig, och dessutom får du tillgång till ett nätverk av företag i området, inte minst genom de möten vi arrangerar i form av frukostmöten, temamöten, höstmötet och årsmötet.

Via hemsidan har du tillgång till kallelser, mötesprotokoll, planerade aktiviteter och nyheter om föreningen. Dessutom skall här finnas uppföljning av vad som skett inom föreningen i form av redovisningar av projekt, men även sådant som bilder från våra sammankomster.

loading...

Bilder från årsmötet 2022-03-22. Foto: Hamid Raziullah

Kalendarium